Om Oss

Järva TrädvårdsCenter AB

Naturvårdare med Hästkrafter

Naturvård.

 

Vi är specialicerade på naturvård i tätortsnära skogar.

Våra beställare är kommuner och förvaltare som värnar om miljön och en ökad biologisk mångfald.

Genom att använda hästar komprimerar vi inte rötter eller skadar marken såsom tyngre maskiner med drivning på hjulen.

Hästarna är starka och effektiva, och med hjälp av moderna redskap är vi inte bara konkurenskraftiga, våra hästar inbjuder till möten med människor där vi får chans att sprida budskapet om det viktiga arbete vi gör. Med en ökad förståelse, ökar också viljan att vårda.

Slåtter.

 

Under 1700 talet var de blomstrande slåtterängarna som störst i Sverige. Idag har vi kvar ca 1 promille av de ytor som en gång fanns. Listan med rödlistade arter bara ökar och vi måste börja tänka om i vårt sätt att vårda våra ytor.

 

Genom hästslåtter eller varsam lieslåtter med upptag skadar vi inte marken och de känsliga små örter som försöker konkurera med mer snabbväxande sorter.

Genom hästslåtter eller varsam lieslåtter hinner vi med att styra undan och spara örter som ännu inte fröat av sig, och vi kan med lätthet slå runt, eller skapa gångar, eller böljande mönster som lockar till att vistas i naturen.

Genom hästslåtter eller varsam lieslåtter bjuder vi in till möten med förbipasserande, där vi kan informera om kommunen eller förvaltarens arbete och målbild.

Vi skapar glädje, nyfikenhet och väcker ofta många känslosamma minnen hos äldre människor.

Vi lär barn om kultur och svensk tradition, hur vi agerar och beter oss i närheten av djur, visar respekt och ödmjukhet.

Vi lär barn om natur och hur vi måste värna om vår miljö, för att den ska bevaras i framtiden.

Transport av material

 

Vi arbetar med moderna maskiner, som är specialbyggda för att inte slita på våra hästar eller naturen. Griplastarvagnen har stora hjul med hög markfrigång och rullar lätt i naturen utan att lämna skador efter sig, Med ett specialbyggt flak med tippfunktion kan vi erbjuda transport av allt från ris och stockar till grus, jord, vatten, sand, plank, mm.

¨Det är bara fantasin som sätter gränser...

PEFC Certifierade

Motorsågskörkort AB,C,D

RÖJSÅG klass RA

ESA (Elsäkerhetsanvisning)

Grönt Kort. Natur & Kulturmiljövård

ADR/RID 1.3

Säkerhet på väg nivå 1,2 & vakt

Grönt Kort Fruktträdsbeskärning

Hviland Utbildning Trädvårdskurs A

Hviland Utbildning Trädvårdskurs B

Första Hjälpen HLR

Kompetensbevis för hästtransportör SAMT godkänd hästtransport & lastbil för transport över 8h.

Kurs i lieslåtter

BE, -körkort.

 

Copyright @ All Rights Reserved