Våra Tjänster

Järva TrädvårdsCenter AB

Naturvårdare med Hästkrafter

Våra Tjänster

Häst

Slåtter med upptag

 

Naturvårdshuggning och skotning av träd och ris

 

Transport av material

 

Uppdragskörningar

 

Utbildning

 

Naturvård

Gallring av tätortsnära skogar och värdefulla platser.

 

Konstruktion av våtmark i naturreservat

 

Bygge av vindskydd, grillplatser, spänger mm

 

Flytt, sådd och plantering av växtpaterial.

 

Konsultation

 

Fruktträdsbeskärning

 

Trädvård

 

Avancerad trädfällning

 

Stubbfräsning

 

Bortforsling

 

Plantering

 

 

 

Trädvård

PEFC Certifierade

Motorsågskörkort AB,C,D

RÖJSÅG klass RA

ESA (Elsäkerhetsanvisning)

Grönt Kort. Natur & Kulturmiljövård

ADR/RID 1.3

Säkerhet på väg nivå 1,2 & vakt

Grönt Kort Fruktträdsbeskärning

Hviland Utbildning Trädvårdskurs A

Hviland Utbildning Trädvårdskurs B

Första Hjälpen HLR

Kompetensbevis för hästtransportör SAMT godkänd hästtransport & lastbil för transport över 8h.

Kurs i lieslåtter

BE -körkort

 

Copyright @ All Rights Reserved